Poznámka

Možnost provedení programů Antica e moderna, Missa Adventus et Quadragesimae a Cantus gregorianus et organum je podmíněna varhanami s odpovídající dispozicí v dobrém technickém stavu.

Všechny výše uvedené koncertní programy trvají ca. 60–70 minut a jsou bez přestávky. Koncerty probíhají v chrámových prostorech, pro které je tato hudba určena. Pouze ve výjimečných případech je možné koncert uskutečnit i v jiném prostředí.