Petr Eben: Missa Adventus et Quadragesimae

Petr Eben: Missa Adventus et Quadragesimae

Adventní a postní mše pro jednohlasý mužský sbor a varhany. Kromě provedení při liturgii je možná i koncertní verze v kombinaci s chorálními zpěvy po vzoru programu Antica e moderna.