Hle, přijde Pán

Hle, přijde Pán

Program uvádí tři historické etapy adventních a vánočních zpěvů: nejstarší vrstvu gregoriánského chorálu z 1. tisíciletí, repertoár pražské katedrály ze 14. století a zpěvy pozdního středověku z českých pramenů 15. století.